Pracownicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
inż. Waldemar Orliński

Pracownicy:
insp. Maria Skibińska
insp. Marcin Bielecki
mł. insp. Jarosław Parśniak
st. referent Dagmara Pietruszewska
referent Wioleta Fabisiak
referent Jędrzej Błach
księgowa Dominika Smółka